"Jesus er veien"
 
 
Moeteprogram
Beliggenhet
Historikk
Aktiviteter
Latviahjelp
Lenker
 
.
latvierer og nordmenn koordinerer arbeidet

Kristi Menighet har drevet arbeid i Latvia siden begynnelsen av 1990-årene. Etter at landet ble selvstendig i 1991, åpnet mulighetene seg for humanitært arbeid og misjon. I de første årene var det fremdeles mye som hang igjen av den gamle sovjet-kommunistiske mentaliteten. Det skapte mange problemer i forbindelse med toll- og grensepasseringer. Likevel er det ikke tvil om at hjelpen som man har fått yte er verdt komplikasjonene.

 
.
 
.
latviafolk tar i mot gaver

Transporten av hjelpesendingene har hovedsaklig gått gjennom buss og lastebil. Det har vært vanlig med to turer i året, en i påsken og en om høsten. I tillegg har det enktelte år også vært foretatt humanitær hjelp i forbindelse med jul. To personer med tilhørighet i menigheten har over et halvt år vært stasjonert i landsbyen Brankas, der de fungerte som hjemmesykepleiere. Det har nå blitt etablert et eget kontor med en ansatt som skal koordinere arbeidet fra Latvia.

 
 
.
nordmenn i latvisk landsby

Hjelpesendingene rettes mot sykehus, fengsler, barnehjem og små landsbyer. De siste årene har man forsørget disse institusjonene med maling, sanitæranlegg og teknisk utstyr. Behovet har vært stort, og ikke få ganger har bussene som benyttes vært overoppfylte. En stor del av innholdet i hjelpesendingene har kommet fra privatpersoner og næringsliv som har sett verdien av arbeidet som drives. "Andresorteringsvarer" kan komme godt med i et land som Latvia.

 
 
.

Hvis du ønsker å bidra med materiell e.l. eller har andre spørsmål angående Latviahjelpen, kan du kontakte Toni.

Forøvrig går også overskuddet av inntektene i Oasen brukthandel til arbeidet i Latvia, Israel, Uganda, Russland, Kina og evangeliesenteret i Norge.

 
 
Hovedside .
Webdesign / webansvarlig: Rune Skjerven
Styreleder Sigurd Haarstad
Daglig leder Harald Cyren harald@cyren.no